Škole

O.Š. “Ristan Pavlović”
Telefon
052/301-285
Adresa
Vuka Karadžića 23
84210 Pljevlja
O.Š. “Boško Buha”
Telefon
052/300-172
Adresa
Narodne revolucije 40
84210 Pljevlja
O.Š. “Salko Aljković”
Adresa
Meše Selimovića bb
84210 Pljevlja
O.Š. “Marko Miljanov”
Telefon
050/486 582
Adresa
Ul. 3.Sandzacke
84202 Bijelo Polje
O.Š. “Vuk Karadžić”
Grad
Telefon
051/230-560
Adresa
Gavra Vukovića bb Berane
84300 Berane
O.Š. “Aleksa Đilas”
Telefon
050/470-164
Adresa
Njegoševa bb, Mojkovac
84205 Mojkovac
Back to top button