PRIJAVI SE ZA BESPLATNU ŠKOLU ODBOJKE

Za sve informacije oko prijave i projekta “Besplatna škola odbojke” kontaktirati koordinatora projekta:

Dragiša Ćalov

telefon: 069 639 509

email: dragisa.calov@oscg.me, skolaodbojke@oscg.me

Kliknite na NASTAVNICI da pogledate spisak nastavnika koji vode odbojkaške sekcije i koje možete direktno kontaktirati oko prijave.

Kliknite na ŠKOLE da pogledate spisak škola koje su uključene u projekat.