Škole

O.Š. “Ristan Pavlović”
Grad:
Telefon:
052/301-285
Adresa:
Vuka Karadžića 23
84210 Pljevlja
O.Š. “Boško Buha”
Grad:
Telefon:
052/300-172
Adresa:
Narodne revolucije 40
84210 Pljevlja
O.Š. “Salko Aljković”
Grad:
Adresa:
Meše Selimovića bb
84210 Pljevlja
O.Š. “Marko Miljanov”
Telefon:
050/486 582
Adresa:
Ul. 3.Sandzacke
84202 Bijelo Polje
O.Š. “Braća Ribar”
Telefon:
050 475 102
Adresa:
Zaton, Bijelo Polje
84202 Bijelo Polje
O.Š. “Vuk Karadžić”
Grad:
Telefon:
051/230-560
Adresa:
Gavra Vukovića bb Berane
84300 Berane
O.Š. “Aleksa Đilas”
Grad:
Telefon:
050/470-164
Adresa:
Njegoševa bb, Mojkovac
84205 Mojkovac