Škole

O.Š. “Aleksa Đilas”
Telefon
050/470-164
Adresa
Njegoševa bb, Mojkovac
84205 Mojkovac
O.Š. “Boško Buha”
Telefon
052/300-172
Adresa
Narodne revolucije 40
84210 Pljevlja
O.Š. “Radomir Mitrović”
Grad
Telefon
051 230 058
Adresa
Ul. Voja Maslovarića 1, Berane
84300 Berane
O.Š. “Risto Manojlović”
Telefon
020/865-307
Adresa
13. jul br.3
81210 Kolašin
O.Š. “Salko Aljković”
Adresa
Meše Selimovića bb
84210 Pljevlja
O.Š. “Vuk Karadžić”
Grad
Telefon
051/230-560
Adresa
Gavra Vukovića bb Berane
84300 Berane