Škole

O.Š. “Risto Manojlović”
Telefon
020/865-307
Adresa
13. jul br.3
81210 Kolašin
O.Š. “Braća Ribar”
Telefon
040/231-506
Adresa
Partizanski put 40, Nikšić
81400 Nikšić
O.Š. “25.maj”
Naziv škole
Grad
Telefon
051/271-579
Adresa
Ul. Sarajevska bb.
84310 Rožaje